תוכנית הלימודים

לימודי קודש

  • גמרא

לימודי הגמרא הנלמדים בישיבה הם לימודי מסכתות הנוגעים לחיים המעשיים, כמו מסכת ברכות פרק ‘כיצד מברכין’, ו’תפילת השחר’ שבה הם לומדים את דיני התפילה וברכות הנהנין, וכך גם פרקים ממסכתות אחרות כאשר הדגש העיקרי הוא לימוד קל ומהנה בנושאים ובתחומים פרקטיים.

  • הלכה

במהלך שנות הלימוד בישיבה התלמיד לומד את ‘קיצור שולחן ערוך’ עם פסקי אדמו”ר הזקן, שבהם הוא נחשף לכל ההלכות הנדרשות לצורך החיים על פי ההלכה, בכל התחומים.

  • חסידות

בנוסף ללימוד ספר התניא שהוא היסוד וה’תורה שבכתב’ של תורת החסידות, התלמידים לומדים בכל בוקר ‘מאמרים מלוקטים’ של הרבי הריי”ץ ובערב החלקים הראשונים של לקוטי-שיחות המאמרים ושיחות הנבחרות הם כאלו שאמורים לבסס את השקפת עולמם החסידי של התלמידים.

לימודים כלליים

  • לימודים כלליים

במסגרת הלימודים לומדים התלמידים את מקצועות מתמטיקה, אנגלית, עברית ואזרחות, מקצועות אלו נלמדות על ידי מורים מקצועיים קבועים, על התלמידים כולם לעבור בהצלחה את מבחני המקצועות האלו לצורך קבלת תעודת גמר מקצועית, יש לציין שרמת הלימודים מותאמת ליכולות התלמידים והלימוד הוא בקבוצות קטנות מאוד.​

  • תעסוקה

במסגרת לימודי המקצוע באוהלי תמימים התלמידים מכיתות י”א י”ב (שיעור ג’ ושיעור ד’) עוברים גם התנסות מעשית בעבודה בתחומים התואמים את המקצועות שאותם הם לומדים, מדובר ביציאה לעבודה יום בשבוע תחת פיקוח של המוסד, במקומות מאוד מוגדרים שנבדקו מראש על ידי צוות המוסד שהם תואמים את האווירה החינוכית שלנו, וכמובן בתיאום מלא עם ההורים והמעסיקים, התלמידים מקבלים גם שכר עבור עבודתם שמהווה למעשה התנסות מעשית לצורך קבלת תעודה מקצועית.

  • תקשוב

המגמות משלבות בין לימוד עיוני במקצועות היסוד, לבין למודי המקצוע, במתחם קרית החינוך קיימות סדנאות חדישות ומשוכללות שמסייעות להכשרתם המקצועית של התלמידים.

  • אקסטרנים

במקרים מיוחדים מתקבלים ללימודים גם תלמידים המעוניינים לנסוע בכל יום לביתם, אומנם הם לא משתתפים בחלק מההווי בישיבה המתנהל בשעות שמחוץ לשעות הלימודים, כפי שצוין מדובר רק במקרים מיוחדים, קיימת העדפה לקבל תלמידים בתנאי פנימיה.

חוגים

  • חוגים

לאחר סיום יום הלימודים הרשמי מתקיימים בישיבה חוגים שונים להעשרת התלמידים: ציור, מוזיקה, קרב מגע, יזמות ועוד, ההשתתפות בחוגים היא על פי בחירת התלמידים אבל לאחר שבחרו בחוג מסויים חלה עליהם חובת ההשתתפות בו.

  • יוניסטרים

באוהלי תמימים הוקם מתחם מיוחד בשיתוף עם עמותת יוניסטרים במטרה לקדם את התלמידים ולתת להם כלים להתפתח בתחום היזמות העסקית, התלמידים משתתפים במסגרת הזו בזמנם החופשי לאחר שעות הלימוד, בעזרת ליווי צמוד של מומחים ובעלי מקצוע שונים, התלמידים מפתחים מיזמים עסקיים שונים וכפועל יוצא הם רוכשים מיומנויות עסקיות, פיננסיות וטכנולוגיות, כישורי מנהיגות ומצוינות, והעצמה אישית כללית.