אודות הישיבה

רקע כללי והיסטוריה

קרית החינוך עתיד אוהלי תמימים כפר חב”ד, הוקמה בכדי לתת מענה הולם לתלמידים מבתים חרדיים ובמיוחד חסידי חב”ד, אשר אינם מוצאים מענה ראוי לצורכיהם, במסגרות הישיבתיות המקובלות בחסידות חב”ד ובכלל.

תכנית הלימודים המקובלת בישיבות היא תכנית לימודים מלאה של לימודי קודש בלבד, החלק העיקרי של היום מוקדש ללימוד גמרא בעיון ברמת לימודים גבוהה, חלק קטן יותר משעות היום מוקדש ללימוד גמרא לבקיאות רבה במסכתות הש”ס. 

בישיבות חב”ד מקדישים בנוסף לכך, גם כמה שעות בכל יום ללימוד תורת חסידות חב”ד, שמבססת את “יראת השמים” של התלמידים ומעצימה את הנהגתם בשמירה על חיי תורה ומצוות מתוך הכרה עצמית והזדהות מלאה. 

כפי שהרבי מליובאוויטש כותב במכתבו מחודש אדר תשי”א (1951):

מתפקידי הישיבה והתלמוד תורה כעת, … לעשות את התלמיד ראשית הכל לירא שמים, ליהודי שומר תורה ומצוה ואח”כ ללמדן, ובישיבות מיסודן של נשיאינו – גם לחסיד…. אשר העיקר הוא קיום התורה והמצוה בפועל, כי עשיה לעילא, ותכלית הכל הוא ענין היראת שמים, כמו שנאמר ויצונו ה’ לעשות את כל החוקים האלה (כדי) ליראה את ה’ אלוקינו. 

בתור פועל יוצא מהדברים האלה, הנה על כל תלמוד תורה וישיבה בכלל, והישיבות מיסודם של נשיאינו נשיאי חב”ד בפרט, לרכז את כל הענינים כדי להשיג קודם לכל את המטרה העיקרית – שהתלמידים יהיו יראי שמים ורציניים, יהודים חסידיים וחמים בחום היהדות והחסידות.

אגרות קודש,חכ”ב,עמ’ שמ

למרות עמדתו הברורה של הרבי שאין להתפשר בדרישות הלימודיות והערכיות של הישיבות הקדושות, סבר הרבי שתוכנית הלימודים הישיבתית הרגילה אינה מתאימה לכולם ממש וישנם תלמידים שלימודם במסגרת לימודית רגילה יכולה אפילו לפגוע במטרה העיקרית של הישיבות שהיא “לעשות את התלמיד ראשית הכל לירא שמים ליהודי שומר תורה ומצוות ואח”כ ללמדן”.

כבר אז לפני יותר מ 65 שנה, כתב הרבי מיוזמתו להנהלת ישיבת תומכי תמימים להקים מסגרת ייחודית, במיוחד עבור התלמידים שמפני סיבות שונות אינם מתאימים למסגרת הרגילה, במסגרת זו ילמדו התלמידים בנוסף ללימודי הקודש, לימודי אומנות ומלאכה, וכך כותב הרבי להנהלת הישיבה בחודש כסלו תשי”ב (1952):

….באשר ישנם כמה אברכים ובחורים, אשר אי אפשר, מפני כמה סיבות, להכניסם ולהמשיכם ללימוד בישיבה כל היום כולו, אבל ילמדו איזה שעות ביום נגלה וחסידות, בתנאי אשר ילמדום ג”כ אומנות ומלאכה, הנה נכון במאד. להשתדל בהנ”ל שיהיו תחת השגחתם והשפעתם התמידית וזה הרי אפשר הוא על ידי יסוד מוסד מיוחד ללימוד תורת הנגלה והחסידות וגם כן אומנות ומלאכה, שיעמוד תחת חסותה של הישיבה, והשגחתה והנהלתה. ובטח אשר מוסד שכזה הי’ מביא תועלת מרובה לכמה בחורים ואברכים.  …

אגרות קודש, ח”ה, א’רצ”ז

אכן הנהלת ישיבת תומכי תמימים הקימה אז את ‘בית הספר למלאכה’ בכפר חב”ד, במהלך השנים למדו והתחנכו בבית ספר זה אלפי תלמידים, במשך הזמן קהל היעד של בית הספר השתנה, עד שבסופו של דבר הוא נסגר לפני למעלה מעשרים שנה.

קרית חינוך עתיד, אוהלי תמימים כפר חב"ד

הקהילה החב”דית גדלה מאוד בעשורים האחרונים וכמובן גם הציבור החרדי כולו, כמו כן לאור הפתיחות הכללית הקיימת, מתברר שהצעתו של הרבי משנת 1952 אקטואלית כיום עוד יותר מאז, כי ההתפתחות הטכנולוגית, הגדלת האוכלוסייה החבדית והחרדית לאין ערוך מאז, ומגוון האוכלוסייה המרכיבה את חסידי חב”ד כיום, יצרו מצב שתלמידים רבים מהווים פוטנציאל להתאמתם ל”אוהלי תמימים”, כי אינם מתאימים למסגרות הישיבתיות הרגילות. 

לאור זאת התעורר שוב הצורך בשנים האחרונות, להקים מחדש את המסגרת הזו במתכונתה המקורית, בעיקר עבור תלמידים שבאים מבתים של חסידי חב”ד או מבתים חרדיים בכלל, שמפני סיבות שונות, נראה שלא יחזיקו מעמד במסגרות הישיבתיות הרגילות, בעיקר בגלל העומס הלימודי הכבד של לימודי קודש אינטנסיביים לאורך כל היום כולו.

ישנם גם הורים לתלמידים המעוניינים שבנם ילמד גם לימודי מקצוע למען עתידם, מדובר בדרך כלל בהורים כאלו שאינם מוגדרים כאנשי הגרעין הקשה של חסידי חב”ד, או של הציבור החרדי בכלל, העדר מסגרת חרדית מתאימה, מאוד מציקה להם, ומחוסר ברירה נאלצים להתפשר ולשלוח את הילדים מחוץ למסגרות החרדיות, עובדה שתשפיע על החינוך החסידי של הילדים למורת רוחם. 

לצורך כך הוקמה “קרית החינוך עתיד, אהלי תמימים כפר חב”ד”, קרית החינוך מהווה מעין מוסד המשך למוסד “בית הספר למלאכה” שאותו ביקש הרבי להקים בזמנו.

“אהלי תמימים” מהווה כתובת לתלמידים, אשר רצונם ורצון ההורים שלהם שיגדלו חסידיים ויראי שמים, אבל מפני סיבות שונות אינם מתאימים לתוכנית הלימודים של הישיבות הרגילות, עבורם ערכנו תכנית לימודים מיוחדת, המשלבת בנוסף ללימודי קודש מותאמים

, גם לימודי מקצוע והכשרה לפרנסה וביסוס כלכלי להמשך החיים, תוך דגש על חינוך ליראת שמים והנהגה חסידית.

התלמידים המגיעים ללמוד בקרית החינוך

הזרם המרכזי של התלמידים המגיעים ללימודים באוהלי תמימים, לומדים בעשרות תלמודי תורה של חב”ד ברחבי הארץ, רובם הגדול של בוגרי תלמודי התורה ממשיכים את תכנית הלימודים שלהם בישיבות הרגילות (בדרך כלל ישיבות חב”ד), ישנו מיעוט קטן של תלמידים שאינם מתאימים לישיבות רגילות, בגלל סיבות שונות, תלמידים אלו הם קהל היעד המרכזי של “אוהלי תמימים”.

תלמידים נוספים שמגיעים ללמוד כאן הם, תלמידי “ישיבות קטנות” רגילות של חב”ד שמתברר לקראת סיום שנת הלימודים הראשונה או באמצעה, שבחירתם בישיבה רגילה לא הייתה נכונה עבורם, תלמידים אלו יכולים מתקבלים לשיעור ב’ (כיתה י’).

ישנה גם קבוצה לא גדולה של הורים ותלמידים מחו”ל המגיעים ללמוד במסגרת שלנו, התלמידים שמגיעים מחו”ל מתקבלים ללימודים בכיתה ט’ או י’ בהתאם לגיל ולרמת הידע שלהם ומשתלבים בכיתות הלימוד הרגילות.

מסגרת ניסיונית מיוחדת פתחנו לאחרונה באישור משרד העבודה – תוכנית לימודים דו שנתית, עבור תלמידים מתבגרים מחו”ל, בתוכנית זו התלמידים מוכשרים במקצוע “תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת”, תכנית זו היא לשנתיים לימודים כשבסיום 2 שנות לימוד הם מקבלים תעודת גמר טכנולוגית במגמה שלמדו.

קרית חינוך עתיד, אוהלי תמימים כפר חב"ד

“קרית חינוך עתיד אוהלי תמימים כפר חב”ד” מיועד לתלמידים שאינם מתאימים למסגרת לימודית ישיבתית רגילה בגלל סיבות שונות, המקום הטבעי עבורם הוא מוסד חינוכי המשלב לימודי קודש, לימודים טכנולוגיים ולימודים כלליים, תוך הקפדה על חינוך חסידי מקורי, עם צוות מקצועי מסור ורגיש, תלמידיו נהנים וגאים ללמוד בו, בוגריו מסיימים את לימודם עם תעודת גמר ובגרות טכנולוגית ומשולבים היטב בחברה החסידית והכללית, עם  אפשרות לעתיד כלכלי מבוסס ואיתן.