אין סוף להצלחות​

בנוסף לתכנית הלימודים מתקיימות בקריית החינוך פעילויות העשרה שונות, המהוות נתיב נוסף להתפתחותו של כל נער

יזמות עסקית – UniStream

כחלק מההכשרה מתקיים בישיבה מסלול ייחודי של יזמות עסקית ופיתוח מוצרים, במתחם מיוחד שהוקצה לכך, בתמיכת עמותת יוניסטרים. התלמידים משתתפים במסגרת הזו בזמנם החופשי לאחר שעות הלימוד, בעזרת ליווי צמוד של מומחים ובעלי מקצוע שונים.

חברי החממה רוכשים מיומנויות עסקיות, פיננסיות וטכנולוגיות, כישורי מנהיגות ומצוינות, והעצמה אישית כללית. אנו מעודדים את התלמידים לפתח יוזמות שונות, והן אף מציגים אותן בפני קרנות וגופים שונים בכדי לזכות במימון הפרויקטים – בשביל ההצלחות של מחר!

חוגים

לאחר סיום יום הלימודים הרשמי מתקיימים בישיבה חוגי העשרה במגוון תחומים: ציור, מוזיקה ועוד. כל תלמיד יכול לבחור את החוגים המועדפים עליו, והצוות מעניק חשיבות רבה להשתתפות בחוגים והתקדמות רצינית בתחום, המחזקת גם את האחריות האישית בקרב המשתתף.