תרומה

ה”בעלי בתים” החסידיים של מחר צומחים כאן!

לפני יותר מ-65 שנה הקים הרבי את “בית הספר למלאכה” לטובת ילדי אנ”ש, כמסגרת שבה יוכלו המתאימים לכך ללמוד לצד נגלה וחסידות גם אומנות ומלאכה באווירה חסידית.

היום, בישיבת “אהלי תמימים-עתיד” בכפר חב”ד לומדים עשרות תמימים מבתים חסידיים נגלה וחסידות, מתחזקים בהתקשרות, בהנהגה וביר”ש ורוכשים מקצוע לחיים.

אנו מודים לכם על תרומתכם לחיזוק הישיבה והלומדים בה, בכך אתם שותפים לקיום הוראת הרבי:

“נכון במאוד להשתדל בהנ”ל… ובטח אשר מוסד שכזה הי’ מביא תועלת מרובה”

דרכים נוספות לתרומה

תרומה טלפונית

מענה אנושי או ממוחשב

תרומה בהעברה בנקאית

בנק: דיסקונט
סניף: 103, חשבון: 40995
ע"ש: לנוער מכל הלב

תרומה בדואר

כתובת: ת.ד. אוהלי תמימים
ת.ד. 996 כפר חב"ד

הוראת קבע

לחצו כאן – הורידו ומלאו את הטופס המצורף