עוסקים בתורה

לימוד התורה הוא הבסיס וה”לב” של העשייה היומיומית בישיבה. כאן, כל נער ממלא את עצמו מדי יום בנגלה ובחסידות, במקרא ובהלכה, והופך הלכה למעשה ל”תלמיד חכם” ותמים אמיתי.

מטרת העל היא להאהיב את לימוד התורה על התלמידים, שיהפכו ל”נרות להאיר”.

תכני הלימוד

תכנית הלימודים כוללת לימוד גמרא לעיון ולבקיאות, במסכתות הנלמדות בישיבות חב”ד בהתאם לתוכנית ייחודית שנערכת ומותאמת לתלמידים על ידי ראש הישיבה, וכן תכנית מיוחדת בלימוד הלכה וחסידות.

 

למידה חווייתית

הלימוד מתבצע בכמה דרכים: בלימוד עצמי ב”חברותות”, בהנחייתם של הר”מים והמשיבים הזמינים לענות לכל שאלה ולכוון את התלמידים; בשיעורים בכיתות עם מגידי השיעורים ובלימוד קבוצתי. אנו משלבים שיטות חדשניות הכוללות בין השאר מצגות מתקדמות, שיעורים ממוקדים, המחשות וסיכומים ועוד.

 

התאמה אישית

כחלק מתפיסת העולם של קידום התלמיד בעזרת יצירת חוויות של הצלחה, אנו מקפידים להתאים את קצב הלמידה ואופייה לכל תלמיד. לכל נער הנושאים שאליהם הוא מתחבר יותר ולכל נער יכולות שונות: