מפגן תורני עוצמתי

מפגן תורני עוצמתי מאין כמוהו נראה בישיבה ביום חמישי ג’ אייר. עשרות מתלמידי ישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב”ד גדשו את זאל ישיבתנו והתמזגו בחברותות יחד עם תלמידי אהלי תמימים לשעת לימוד מעמיקה בשיחה של הרבי על פרשת השבוע כשכיבוד קל בשפע מוגש ללומדים.

מיד לאחר מכן, הגיע לישיבה הרב מנחם ברוד – איש ספר ומרצה נודע – להרצאה מרתקת בעניני השקפה חבדיי”ם בנושאי חברה ומדינה, לצד מצגת מענינת שהמחישה לתלמידים את נושא ההרצאה.

עוד חדש בישיבה