התוועדות ז’ אדר א’

התוועדות מיוחדת נערכה בישיבה עם משפיע אורח, המרצה החבד”י הרב אריק מלכיאלי מראשי ארגון “מחנה משותף” ההתוועדות. התקיימה לציון יום הבהיר ז’ אדר א’ יום ההולדת ויום ההסתלקות של משה רבינו

עוד חדש בישיבה