“והחי יתן אל ליבו”

התוועדות מיוחדת נערכה בישיבה עם הרב חיים ריבקין שליח הרבי בראשון לציון לכבוד יום כ”ב בשבט היארצייט של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקה ע”ה,

עוד חדש בישיבה