“עמדו הכן כולכם”

מעמד מיוחד רב רושם התקיים בזאל הישיבה עם סיום מבצע הכנה של התלמידים השלוחים והנהלת הישיבה לקראת יום הבהיר י’ שבט, ב”ה למעלה מ90% מבחורי הישיבה השתתפו במבצע ההכנה, באירוע נערכו הגרלות על חפצי קודש של כ”ק אדמו”ר ועל כרטיס טיסה לחצרות קודשנו שלל פרסים יקרי ערך ועל והתכוננו כראוי ליום הגדול, ובוודאי גרם הדבר נחת רוח רב להוד כ”ק אדמו”ר זי”ע

עוד חדש בישיבה