קבלת פנים לתלמידים השלוחים

בכ’ מר חשוון יום הולדתו של אדמו”ר הרש”ב נערכה בישיבה התוועדות גדולה שבה גם ערכו קבלת פנים רשמית ומכובדת לשלוחים היקרים, שהגיעו לתרום את שנת הלימודים תשפ”ב לחיזוק התלמידים בלימוד ובהנהגה חסידית.

עוד חדש בישיבה