קבלת פנים לתלמידים השלוחים

לרגל הגעת השלוחים החדשים לישיבת אוהלי תמימים, הגיעו קבוצה מתלמידי הישיבה לקבל את פניהם בנמל תעופה בן גוריון.

השלוחים הגיעו לשנה של שליחות לחיזוק תלמידי הישיבה בהנהגה חסידית ובלימודים, זאת לאחר ששהו שנה שלמה בישיבה המרכזית 770 בחצר הרבי שבניו יורק.

תלמידי אוהלי תמימים קיבלו את פני השלוחים בשמחה ובריקודים.

עוד חדש בישיבה