התלמידים השלוחים פתחו במבצע מיוחד בכדי לעורר את התמימים להתקשר לרבי בהתאם לדבריו בשיחת ליל י”ב טבת ה’תשמ”ז שצריכים לבוא מוכנים לקראת י’ שבט בעיקר על ידי לימוד תורתו ובפרט בחורי ישיבה שכל עניינם הוא לימוד התורה.

המבצע התמקד בעיקר בלימוד קובץ מיוחד הנקרא “מהותו של נשיא הדור” המבאר את פרק ב’ בתניא לעומקם של דברים, ושיחות של הרבי על הצורך של יהודי להתקשר ל’משה רבינו’ ע”מ לעבוד את הקב”ה.

החוברת חולקה לעשרים פרקים בסיום כל פרק יש פתגם מה’יום יום…’ (80 שנה לכתיבתו), הבחורים נדרשו ללמוד את תוכנו של הפרק ולהיבחן אצל אחד מ’התלמידים השלוחים׳ בעל פה.

בנוסף לבחינות על החוברת, ה’תלמידים השלוחים’ נתנו נקודות על השתתפות בסדרי השכם, סדרי שיחות, וידיאו של הרבי לפני השינה, הקהל בבית, בשבת חופשה ועוד.

הבחינות נערכו בזמני ההפסקות ובשעת ההתארגנות לשינה, השלוחים הסתובבו בין החדרים ובחור שרצה לשמור על הנקודות שלו יכל להפקיד אותם ב’בנק הנשיא’

התוצאות בשטח היו מדהימות, בכל הפסקה בחורים ביקשו מהשלוחים להיבחן, בכל רגע פנוי בחורים החזיקו ושיננו את החוברת, ואפילו היתה תופעה שבחורים אשר סיימו את החוברת לימדו אם אלו שצריכים עזרה, נחת רוח לרבינו!!!

ליל ערב י’ שבט בשעת כיבוי אורות המבצע נסגר. למחרת כל תלמיד שהפקיד בבנק את נקודותיו קיבל מעטפה עם צ’ק חתום בחותמת השלוחים עם מספר הנקודות המדויק אותו צבר במהלך המבצע. הופק קטלוג מיוחד של הפרסים – לכל פרס היה מחיר שונה בהתאם לחשיבותו.. כל בחור עשה חושבים עם עצמו במה הכי משתלם לו להשקיע (לדוגמא: 2 כרטיסים על כרטיס טיסה, כרטיס אחד על השקל של הרבי וכו’)

י”א שבט, יום בו הרבי קיבל את עול הנשיאות, התקיים מעמד סיום המבצע. התלמידים התכנסו יחד בחדר האוכל של הישיבה סביב שולחנות  ערוכים.

את מעמד הסיום הנחה התמים השליח ארי מנדלזון שיחי׳, הוא דיבר על כך שהרבי מיד לאחר אמירת המאמר ”באתי לגני” אמר שאמנם קיבל על עצמו את הנשיאות, אבל תידרש עבודה בכוח עצמו, כמו שהבחורים הוכיחו בחודש האחרון.

השליח ארי מנדלזון הזמין את ראש הישיבה הרב משה הלל ואת מנכ”ל הישיבה הרב אליהו וילהלם לברך את התלמידים.

בהמשך חולקו לכל הבחורים שסיימו ונבחנו בהצלחה את החוברת תעודת הוקרה ושי צנוע מנחה מעריב כיס.

לאחר מכן נערכו ההגרלות: בנגן mp 3 זכה התלמיד שמעון מחפוץ, בספר הזיכרונות זכה התלמיד לביא הנר, בבוקסה איכותית זכה התלמיד אבי מורגנשטרן, בסט מאמרים מלוקט זכה התלמיד יהונתן רוזנברג, וסט אוצר לקו”ש זכה התלמיד יוסי גילר, בסידור מעור זכה התלמיד שימי שולמן, ובול קודש זכה התלמיד דוד זוננפלד, בכרטיס טיסה לרבי זכה התלמיד מוישי סגל, מדליה מל”ג בעומר ה’תש”נ זכה התלמיד דניאל קליין, בשטר שקל מהרבי זכה התלמיד זלמי מובשוביץ.

ב”ה ההצלחה הייתה למעלה מהמשוער, מעל 80% השתתפות במבצע, ויהי רצון שפעולות אלו יגרמו נחת רוח רב לרבי, ונזכה לראותו בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה.

עוד חדש בישיבה