“בדידי הווא עובדא”

במסגרת המבצע “עמדו הכן כולכם” של התלמידים השלוחים, כהכנה ליום הבהיר י’ שבט, נערכה ביום ראשון כ”ו טבת בערב, הרצאה מיוחדת ומרתקת, של סיפורי מופת עם הרבי בכלי ראשון, מפי הסופר החסידי הרב בנימין ליפקין.

הבחורים משתתפים בהתלהבות במשימות ובפרטי המבצע, מעל המצופה, בטוחים אנו שהדבר גורם נחת רוח רב, להוד כ”ק אדמו”ר נשי”ד.

עוד חדש בישיבה