לומדים עם תלמידי תומכי תמימים המרכזית

קבוצה נבחרת מתלמידי תומכי תמימים המרכזית, הגיעו ביום רביעי האחרון לאוהלי תמימים, ולמדו עם קבוצות תלמידים מהישיבה, שיחת קודש של הרבי על פרשת חיי שרה, לקראת יציאתם לשבת חופשה, מהנהלת הישיבה נמסר: אנו מקווים שזה ייהפך למנהג קבוע אחת לשבועיים לפני נסיעת התלמידים לביתם.

עוד חדש בישיבה