Here successes grow

מי אנחנו?

קריית החינוך “אהלי תמימים-עתיד” הוקמה בשנת תשע”ד – 2014 בכפר חב”ד, במטרה להעניק לתלמידים מכל הארץ חינוך תורני-חסידי בשילוב הכשרה מקצועית. הקמפוס החדיש נבנה בשטח שבו פעל במשך עשרות שנים “בית הספר למלאכה” שהוקם בהוראתו ובברכתו של הרבי מליובאוויטש.

לפני יותר מ-70 שנה התווה הרבי במילים ברורות את החזון שהוביל להקמת הישיבה:

“הנה נכון במאד להשתדל בהנ”ל שיהיו תחת השגחתם והשפעתם התמידית וזה הרי אפשר הוא על ידי יסוד מוסד מיוחד ללימוד תורת הנגלה והחסידות וגם כן אומנות ומלאכה, שיעמוד תחת חסותה של הישיבה, והשגחתה והנהלתה. ובטח אשר מוסד שכזה הי’ מביא תועלת מרובה לכמה בחורים ואברכים”

מתוך מכתב הרבי ב”אגרות קודש”
כ’ בכסלו בשנת תשי”ב

הישיבה מנוהלת בשיתוף רשת החינוך המובילה “עתיד” שעמה חתמה הישיבה הסכם, להפעלת קריית החינוך באמצעות משרד העבודה והרווחה.

חזון של הצלחה

החינוך הינו עבור כל הורה ומורה משימה בעלת חשיבות עצומה. לצד השליחות הגדולה כולל החינוך אתגרים רבים, אחד המשמעותיים שבהם הוא האיזון בין שמירה על העקרונות היהודיים והחסידיים ללא פשרות, ובין חינוך מתוך אהבה ונועם. בשנים החשובות שבהם מתעצבת דמותו של הנער והאיש לעתיד, חשוב להנחות אותו ולשמש עבורו כמודל לחיקוי, ולצד זאת לאפשר לו להביא לידי ביטוי את כישוריו ויכולותיו.

כאן, בקריית החינוך אהלי תמימים עתיד אנו מאמינים שחוויה של הצלחה היא המפתח להתפתחותו של כל תלמיד. לכן, אנו עמלים על יצירת עוד ועוד הצלחות.

בתחום החסידי הלימודי והחברתי – שכל אחת מהן מהווה מדרגה אל השלב הבא!

היסטוריית המתחם

קרית חינוך אוהלי תמימים נוסדה במטרה  להמשיך את הרעיון החינוכי של בית הספר למלאכה שהוקם בהנחיית הרבי